Το μουσείο της Τεγέας θα ανοίξει για το κοινό την Τρίτη 2-9-2014.