Το Μουσείο Τεγέας, ακολουθώντας την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, θα μείνει κλειστό για το κοινό μέχρι νεοτέρας.

Στο διάστημα αυτό, παραμένει σε επαφή με το κοινό:
- Στην ιστοσελίδα του.
- Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
- Τηλεφωνικά στον αριθμό: +30 2710 556540

 

The Tegea Museum, in accordance with the recent announcement by the Ministry of Culture for the safeguard of public health, will remain closed for the public until further notice.
During this period, the Museum will stay in contact with its audience in the following ways:
- On his websitet.
- On social media.
- By phone at: +30 2710 556540