Το Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας στην Επιστημονική Διημερίδα του ICOM:
 "Στην εποχή του εικονικού: τα Ευρωπαϊκά μουσεία ανταποκρίνονται στην ψηφιακή πρόκληση"
Μουσείο της Ακρόπολης, 21&22/11/2019.

Περισσότερα...