Επιστημονικό συμπόσιο:

«Μνήμη και εντύπωμα: Μια περιήγηση στη χώρα του Πέλοπα»
12-13 Δεκεμβρίου 2019
Πολιτιστικό Κέντρο Κοινωφελούς Ιδρύματος Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος-ΒΙΟΧΑΛΚΟ Στάδιο Τεγέας.

Περισσότερα...