Η Εφορεία Αρχαιοτήτων  Αρκαδίας ανακοινώνει την προκήρυξη (ΣΟΧ 3/2018), για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δέκα οκτώ (18) μηνών, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας.Εδώ ολόκληρη η προκήρηξη.

 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Πολιτισμού και Αθλητισμού