Έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας για τη διάθεση Μουσειοσκευής  και  Εκπαιδευτικών Φακέλων  του  Αρχαιολογικού Μουσείου Τεγέας.